Noteikumi

1. PAR MUMS

Borngate, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (tālāk tekstā – SIA Borngate), reģistrēta Latvijas Republikā ar Nr.: 40103491374, PVN reģ. Nr.: LV 40103491374, juridiskā adrese: Rīga, Hospitāļu iela 40-2, LV-1013, banka: Swedbank A/S, HABALV22, konts: LV27HABA0551032331571, (tālāk tekstā – Pārdevējs).

2. SAISTĪBAS

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā www.ripot.lv nosaka LR 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

2.1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Atteikuma tiesības ir tiesības jums noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Jūs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad esat saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Jums ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci Pārdevējam. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta.

Atteikuma nosūtīšana noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot maksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Ja jūs izmantojat atteikuma tiesības 14 dienu laikā atgriezt preci, Jūs sedzat visus ar piegādi saistītos izdevumus. Preču cenas norādītas EUR, tajā skaitā ar iekļautu PVN 21%.

Jūs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, esat atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt jums tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr jūs neesat preci atgriezis vai Pārdevējs saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Jūs esat atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā un oriģinālajā iepakojumā, kā arī bez vizuāliem bojājumiem (skrāpējumi, bojāts iepakojums u.c.) – pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības preci atpakaļ nepieņemt. Uzsākot iegādātās preces lietošanu, jūs apliecinat, ka tā atbilst pasūtītajai un vairs nevar tikt atgriezta. Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme.

Jūsu pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci (ja prece ir saņemta). Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt jums to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.

Jūsu pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas (atteikuma veidlapa šeit) nogādāt preci pārdevējam uz veikala adresi: veikals Ripot.lv, Lienes iela 12, Rīga. Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pircēja atteikuma veidlapas saņemšanas dienas, atmaksāt jums to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Jūs zaudējat atteikuma tiesības, ja esat atvēris preces iepakojumu, vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu nav paziņots 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas

2.2. PRECES ATPAKAĻ ATDOŠANAS TIESĪBAS

Preču atpakaļatdošanas noteikumi ietver tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, un Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”.

Jums nav pienākums pieņemt preci, ja tā ir piegādāta jums neizdarot pasūtījumu.

Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja tā neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām; tā nav derīga mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas; tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā Pārdevējs uzrādījis; par to sniegta maldinoša, nepatiesa informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam; tā ir bojāta (produkts izkļuvis no tam paredzētā iepakojuma, produkta iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).

Ja jums pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, jūs esat tiesīgs pieprasīt Pārdevējam, nosūtot e-pastu uz info@ripot.lv , veikt vienu no šādām darbībām: apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem; atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.

Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības jums.

Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt jūsu iespējas izmantot preci, jūs nevarat prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Ja Pārdēvējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, viņš par to informēs jūs un atmaksās jums visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis jūsu pasūtījumu.

3. PRIVĀTUMS

Interneta vietnes datu apstrādi veic SIA Borngate. Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt klientu reģistrāciju, autorizāciju, tirdzniecības un piegādes pakalpojumu sniegšanu un pieprasītās informācijas izsūtīšanu. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Personas dati, ko mēs varētu ievākt tieši no jums:

  • Vārds un uzvārds
  • Pasta adrese
  • Epasta adrese
  • Telefona numurs
  • Pasūtījumu vēsture

Mēs neapstrādāsim un neuzglabāsim jūsu bankas vai maksājumu kartes datus, kas izmantoti, iegādājoties preces un pakalpojumus izmantojot Ripot.lv.
Maksājumi par pirkumiem tiks veikti, izmantojot trešo pušu maksājumu platformas.

SIA Borngate pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, kā arī atklāt klienta personīgo informāciju, kad to pieprasa likums. SIA Borngate veic visus iespējamos pasākumus personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu interneta veikalā www.ripot.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā, pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama. Jūs, kā klients piekrītat personas datu apstrādei.

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI

Pasūtījums tiks piegādāts saskaņā ar pasūtījumā norādīto informāciju. Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no preču piegādes veida un piegādes adreses. Piegādes maksa ir 10 eiro pirkumiem līdz 50 eiro. Pirkumiem virs 50 eiro piegāde visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā ir 5 eiro. Pasūtījumu iespējams saņemt arī veikalā Rīgā, Lienes ielā 12 bez maksas. Latvijas teritorijā sūtījums tiks piegādāts 1-2 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas. Ārpus Baltijas robežām piegāde parasti aizņem 1-2 nedēļas. Jautājumus, kas saistīti ar pasūtījumu piegādi, lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@ripot.lv un mēs centīsimies atbildēt pēc iespējas ātrāk.

5. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

Pēc pasūtījuma veikšanas uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kuru ieteicams apmaksāt 2 darba dienu laikā. Mēs piedāvājam norēķinus ar VISA un MASTERCARD norēķinu kartēm, kā arī iespēju norēķināties ar vienu no pasaules populārākajām un drošākajām elektronisko maksājumu sistēmām PayPal. Sīkāku informāciju par PayPal var meklēt šeit: www.paypal.com. Pieejami arī norēķini ar interneta banku starpniecību.

Visa tekstuālā informācija un grafiskie attēli, kuri atrodas mājas lapā www.ripot.lv, ir Pārdevēja (SIA Borngate) vai/un tās piegādātāju īpašums. Mājas lapā www.ripot.lv esošo materiālu pārpublicēšana, jebkāda veida attēlošana, izplatīšana, tai skaitā arī tulkotā variantā, ir pieļaujama tikai ar Pārdevēja (SIA Borngate) rakstisku atļauju. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā lūdzam sazināties ar mums rakstot uz e-pastu: info@ripot.lv

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Ja saistībā ar noslēgto distances līgumu un mājas lapas www.ripot.lv rodas strīds, visas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums. Puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz mājas lapas www.ripot.lv apmeklējumu, vai rodas saistībā ar šī distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām. Ja starp pusēm rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet jums ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja starp pusēm rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet jums ir tiesības vērsties arī Datu valsts inspekcijā.

8. APMAKSAS NOTEIKUMI

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes:

  • internetbanku maksājumus un Visa/Mastercard karšu maksājumus, ko nodrošina maksājumu platforma www.paysera.com izmantojot personas datus, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu platformai www.paysera.com;
  • PayPal;
  • Bankas pārskaitījums;
  • Skaidrā naudā, saņemot preci.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

9. CITI NOTEIKUMI

Ar pirkuma izdarīšanas brīdi izmantojot mājas lapu www.ripot.lv, jūs apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, tai skaitā jūs piekrītat, ka šie noteikumi un nosacījumi veido visu starp Pārdevēju un jums noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz mājas lapas www.ripot.lv un tās satura lietošanu no jūsu puses.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām.